SY-TH-001

“GuangDong Deshion Industry Co., Ltd.”

biz hakda

“GuangDong Deshion Industry Co., Ltd”, “Guangdong Dongsen Metal Doors” we “Windows Co., LTD” -niň doly golçur kärhanasydyr, şeýle hem gapylary we penjireleri, aýna fasad ulgamyny, demir ýollary we polat gurluşyny üpjün edýän giňişleýin öndüriji hökmünde tanalýar.

Zawodymyz Hytaýyň Zhongshan şäherinde, Şençzhenen we Guanç Guangzhouou portlaryna ýakyn ýerde ýerleşýär.Zawod 35,000 inedördül metr meýdany eýeleýär we 400 işgäri we tejribeli in engineeringener topary bar.Bizde awtomatiki peselmek, pos aýyrmak, pürkmek we tutuş çyzygyň uzynlygy 450 metr ýaly uly awtomatiki enjam enjamlaryny öndürmek liniýasy bar.Biz diňe bir önüm öndüriji däl, eýsem in engineeringenerçilik potratçysy, aýna perde diwary, Alu.windows we gapylar, polat gurluşy, dürli relsler we teklip → sahypany ölçemek → dizaýn → önümçilikden dürli taslamalary dolandyrmak boýunça ýöriteleşen hünärmen. → gurnamak.

SY-TH-002
SY-TH-003
Deshion

Aýna perde diwarlary we alýumin gapylary we Windows, demir ýol we polat gurluşy öndürmäge ukyply

Bir duralga in Engineeringenerçilik çözgüdi
Daşary ýurtlarda gurnama üpjün edilýär

taslama

Deşion önümleri

ÖNÜMLER
 • Alýumin gapylar we Windows
 • Çit / demir ýol
 • Aýna perde diwar
 • Polat ulgamlary

Biziň çözgüt hyzmatdaşlarymyz

Hyzmatdaşlar

Hyzmatdaşlar
 • LOGO-001
 • LOGO-002
 • LOGO-003
 • LOGO-004
 • LOGO-005
 • LOGO-006
 • LOGO-007
 • LOGO-008
 • LOGO-009
 • LOGO-010